Abnovo

hållbarhet & harmoni

 
 

Bakgrund


Jordens resurser är begränsade. De som har tagit miljontals år att skapa har vi under några hundra år snart förbrukat. Vi är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster för att överleva, men dessa hotas av vår livsstil. I en hållbar framtid är vi smartare och mer effektiva. Vi tar hänsyn till ekosystem, andra arters behov och givetvis, andra människors behov att utvecklas för att uppnå en rättvis standard över hela jorden.


Människan har idag blivit en geologisk kraft, med möjlighet att påverka lokala och globala ekosystem. Det är en ny situation i mänsklighetens historia. Det är en situation där frågorna är fler än svaren och lösningarna. Spännande.


Varför behövs Abnovo?


Abnovo fyller ett stort tomrum, nämligen kopplingen mellan hållbar utveckling och beteendeförändringar. Ekonomiska och statsvetenskapliga modeller, kemiska formler och geologiska beskrivningar har länge dominerat diskussion kring hållbar utveckling. Det är viktiga kunskaper som bidrar till vägen mot det hållbara samhället. Men dessa modeller och diskussioner fastnar eller slutar ofta med slutsatsen att någon form av beteendeförändring måste till. abnovo har kompetensen att ta vid och fortsätta diskussionen om hur det är möjligt att uppnå beteendeförändringar som leder till det hållbara samhället.


Vision


Abnovos vision är att en hållbar framtid är möjlig. Tillsammans.


Idé


Abnovos verksamhet genomsyras av en tro på människan. Genom föreläsningar, konsulting och coaching erbjuder Abnovo möjligheter till förändring och en väg mot ett hållbart samhälle. Kreativitet, trovärdighet, optimism och engagemang är ledorden i min verksamhet.

 

Fyra korta och snabba.