Abnovo

hållbarhet & harmoni

 
 

Senhösten 2008 grundades Abnovo - ett företag som tror att det är möjligt att skapa en hållbar och rättvis värld för alla människor, med ett ansvarstagande för kommande generationer och för de ekosystem som vi människor är beroende av.


Abnovo erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och skolor med den gemensamma nämnaren hållbarhet & harmoni.


Abnovos bärande vision är att en hållbar framtid är möjlig! Tillsammans.

 

“var själv den förändring du vill se i världen”

-

Mahatma Gandhi

COPYRIGHT: Martin Karlsson